Historia

Vår tidslinje

1986

Christer Claeson anställs i Värnamo, Industri Ventilation AB

1990

Dan Andersson anställs i filial Jönköpings län, Värnamo, Industri Ventilation AB

2000

Vi certifieras i ISO 9001 och ISO 14001

2007.11.01

Christer Claeson, Peter Thalin & Alvar Svenson övertar Skanska Inneklimat AB Värnamo.

2012.07.06

Startas Inneklimat Nybro AB, VD Johan Ingholt

2013.01.10

Braskebratt & Co Förvaltnings AB köper konkursboet efter Nilssons KYLOVENT AB, Gislaved kommun.

2015.10.01

Startas Inneklimat Svenska AB, VD Peter Thalin

2017.11.01

Jörgen Andersson o Tobias Jörgensen blir delägare i Inneklimat Värnamo

2018.09.01

Peter Thalin blir VD för Inneklimat Nybro AB

2018.11.01

Viktor Gavelli blir VD för Inneklimat Jönköping AB

2019.11.01

Andreas Söderström blir delägare i Inneklimat Värnamo AB

2020.06.01

Pethrus Folkesson blir delägare i Jönköping.

1988

Peter Thalin & Alvar Svenson anställs i Värnamo, Industri Ventilation AB

1999

Vi flyttar till mer ändamåls enliga lokaler med bl.a. verkstad, personalutrymmen, lager och kontor i samma fastighet.

2001

Industri Ventilation byter namn till Skanska Inneklimat AB

2010.12.29

Förvärvar Peter Thalin samtliga aktier i Inneklimat Värnamo AB

2013.01.10

Startas Inneklimat Gislaved AB, VD Dan Andersson

2013.06.10

Startas Inneklimat Jönköping AB, VD Peter Thalin

2015.06.01

Inneklimat Värnamo köper byggnaden av Jehovas vittnen, renoverar och flyttar in.

2017.11.01

Viktor Gavelli blir delägare i Inneklimat Jönköping

2018.11.01

Jörgen Andersson blir VD för Inneklimat Värnamo AB

2019.01.01

Inneklimat Nybro AB byter namn till Inneklimat Söder AB

2019.12.20

Dan Andersson förvarvar samtliga aktier i Inneklimat Gislaved. Inneklimat Gislaved byter namn till JBA Inneklimat i Gislaved AB, drivet som en franchise.

2020.06.01

Fredrik Youngström blir delägare i Jönköping.